Maklumat Ramalan
Aras Air (m) dan Hujan (mm) ramalan. 28-Nov-2016 23:00

{{stationName}}

Aras Air Semasa{{currentLevel}}pada {{currentTime}}
Kedalaman Semasa{{currentDepth}}pada {{currentTime}}
Aras air tertinggi{{highLevel}} pada {{highLevelTime}}
Kedalaman Tertinggi{{highDepth}} pada {{highDepthTime}}
Ramalan
Jam+6+12+24+48
Aras Air (mAD){{l6}}{{l12}}{{l24}}{{l48}}
Kedalaman Air (m){{d6}}{{d12}}{{d24}}{{d48}}
Hujan (mm){{r6}}{{r12}}{{r24}}{{r48}}
Butiran Ramalan:
Dikemaskini pada:{{updatedAt}}
{{#poi}}
  • {{name}}
  • {{/poi}}
    Ramalan Terkini:
    map key map key map key
    Ramalan Terkini:
    map key map key map key